Studiu comparativ antropologic: Wilhelm Kempff versus Gabriel Oprea

Vă prezentăm doi virtuozi, unul în interpretarea la pian, iar celălalt în conducerea ministerelor. Amândoi seamănă perfect, au capul ca o pară. Cu unele diferenţe. Prima diferenţă: capul pianistului Wilhelm Kempff este ca o pară cu codiţa în jos, pe când capul guvernantului este tot ca o pară, dar cu codiţa în sus. A doua diferenţă: Kempff ne sugerează o maşină de gândit, pe când Gabi ne sugerează o maşină de mestecat. A treia diferenţă: pe Kempff are loc să-l pupe pe frunte un hipopotam, pe când pe Gabi poate să-l pupe doar Vasilica (şi aia cu buzele ţuguiate). Fruntea lui Gabi se termină practic acolo unde începe, adică la sprâncene. A patra diferenţă: urechile lui Kempff sunt mai ciulite ca să poată să prindă armonicele şi dinamica sunetului minunatului său instrument. Urechile lui Gabi sunt mai micuţe, atrofiate chiar. Aceasta deoarece el nu le mai foloseşte. El aude cu microfoanele montate pentru interceptări. A cincea diferenţă: ochii lui Kempff sunt limpezi şi liniştiţi. Ei văd indicaţiile date de cel care îi spune mereu cum să atingă clapele ca să poată să transmită oamenilor mesajul lui Beethoven, din Sonata Lunii. Un ochi al lui Gabi se uită pieziş şi pe furiş ca să vadă ce mişcări mai face Băsescu, pentru ca apoi să-l raporteze mai marilor săi. Celălalt ochi se uită disperat să vadă pe unde este ascunsă a cincea stea de general, care ar mai încăpea pe umerii săi laţi. A şasea diferenţă: ceafa lui Kempff o bănuim undeva în spate. Deşi poza este din faţă, noi putem vedea perfect jumătate din ceafa lui Gabi, de-o parte şi de alta a guşii lui de pelican. A şaptea diferenţă: bărbia lui Kempff, micuţă, de abia poate ţine vioara atunci când pentru variaţiune mai cântă şi la alt instrument. Bărbia lui Gabi pare a fi puternică, de adevărat bărbat, dar el o foloseşte cel mai adesea ca frână pentru mâncarea cursă din gură sau ca frână pentru muci. Cineva a propus ca cel mai bun test de inteligenţă, pentru pensionarii de la sanatoriul de idioţi, să fie poza acestui pamflet însoţită de întrebarea "Care dintre cei doi s-a născut la Fundulea?".